De en nl


Privacybeleid (EU-GDPR/AVG)

Verantwoordelijke instantie

Bleker Autoteile GmbH

Zur Heide 9

46325 Borken

+49 2861 8084 0

autoteile@bleker.org

 

Algemene informatie verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie van algemene aard automatisch geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden)omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is alleen informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van door u gevraagde webpagina's correct af te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Anonieme informatie van deze soort wordt door ons statistisch beoordeeld om ons uiterlijk van het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

Cookies:

Net als veel andere websites gebruiken we ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overgebracht van een websiteserver naar uw harde schijf. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens, zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem vanaf uw computer en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen we de navigatie vergemakkelijken en een correcte weergave van onze websites mogelijk maken.

In geen enkel geval zullen de door ons verzamelde gegevens zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden of in een link met persoonlijke gegevens worden vastgelegd.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment deactiveren via de instellingen van uw browser. Gebruik alstublieft de hulpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies niet accepteert of uitgeschakeld heeft.

Server log files:

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

• Browser type en browserversie

• gebruikt besturingssysteem

• Verwijzende URL

• Hostnaam van de toegangscomputer

• Tijd van het serververzoek

• IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 Lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

SSL-encryptie:

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we geavanceerde versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

Contact:

Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, wordt de door u verstrekte informatie opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen.

We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw bestelling. Alle klantgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij delen uw persoonlijke gegevens, inclusief uw thuisadres en e-mailadres, niet aan derden zonder uw expliciete en herroepbare toestemming. Dit is niet van toepassing op onze servicepartners die zorgen voor de verzending van de door u bestelde goederen. (bijv. Expeditiebureau, DPD, GLS, enz.)

Verwijdering of blokkering van gegevens:

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen voorgeschreven door de wet. Na beëindiging van het respectievelijke doel of het einde van de vastgestelde periode, wordt de bijbehorende data geblokkeerd of routinematig en volgens de wettelijke voorschriften verwijderd.

Uw recht op informatie, correctie, opschorting, annulering en verzet:

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Evenzo hebt u recht op correctie, blokkering of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke transacties, verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u onderaan.

Om te allen tijde rekening te houden met een gegevensvergrendeling, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een vergrendelingsbestand worden opgeslagen. U kunt ook vragen om de gegevens te verwijderen, zolang er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, sluiten wij uw gegevens op verzoek af.

U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen voor de toekomst.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens zijn te vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Wijziging van ons privacy beleid:

We behouden ons het recht voor dit Privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze services in het Privacy beleid door te voeren, zoals: Bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services. Uw volgende bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacy beleid.

Recht op gegevensoverdracht:

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wenst, zal dit alleen indien technisch mogelijk, worden gedaan.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail sturen of rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:


Alex Hakvoort

Königsbergerstraße 3
02861/80451-321

46325 Borken

 

datenschutz@bleker-gruppe.de

 

 


 © 2024 PlusFakt